Items starting with L

LHK

LHK

Lasthållningsventiler är tryckventiler som alltid verkar på utloppssidan av dubbelverkande förbrukare. De blockerar utloppskanalen med sitt inställda tryck. Därför måste pumpen mata inloppssidan med resterande tryck för att sänka lasten.

HONSBERG ATOS GSR HAWE OMFB REIGLER SEITZ  

Feral as. Furumoen 43, 2240 Magnor, Norway. Telefon: + 47 22259460, mobil: + 4741505615, Fax + 4722167904 e-post:post@feral.no