Kontaktinformasjon : (+47) 22 25 94 60 post@feral.no

Historie

felar_messe

VÅR HISTORIE

I 1954 ble Maskin A/S Feral stiftet i kjelleren til Rolf Ingebrigtsen i Frogner i Oslo. Til å begynne med var produksjonen luftsylindere og luftventiler. Senere ble produksjonen flyttet til Schous plass på Grünerløkka, og i 1962 var det tre ansatte i tillegg til Ingebrigtsen. Etter hvert ble produksjonen utvidet med sluseventiler og bronseventiler til Kvaerner Bruk, samt hydraulikk til norske papirfabrikker.

syse1_feral

INTERNASJONAL EKSPANSJON

Ekspansjonen fortsatte, og kontoret ble flyttet til Thorvarld Meyers gate. Nye produkter kom til, som elektrohydrauliske styringer til Statkrafts fordelingstasjoner over hele Norge. Over tusen slike ble levert gjennom Drammens Armatur Fabrikk. Med nye agenturer i Tyskland, Sveits og Italia ble produksjonen flyttet til Rødtvedt industriområde. Produksjonen gikk mot hydrauliske og pneumatiske aktuatorer til skipsindustrien. Etter hvert leverte vi komplette anlegg til skipsverft, båter og plattformer.

woocommerce-placeholder

NY START PÅ MAGNORMOEN

På slutten av 80-tallet var det opp mot 20 ansatte i bedriften, men nedgangstider og sviktende helse hos eier Rolf Ingebrigtsen førte til oppsigelser. Maskiner og utstyr ble solgt unna og lokalene redusert. I 1988 kjøpte Kolbjørn Arne Reistad opp alle tegninger, halvfabrikat og produksjonsmaskiner og Feral AS drev videre med tre ansatte fram til 2010. Da ble selskapet oppkjøpt av de nåværende eierne. Året etter flyttet hele virksomheten til Magnormoen industriområde. Nytt ordre og lagerhåndteringssystem ble også implementert i løpet av 2011. I 2012 ble hele tegningsarkivet med over 5500 tegninger digitalisert.