Kontaktinformasjon : (+47) 22 25 94 60 post@feral.no

Innovasjon

Feral jobber kontinuerlig med produktutvikling og har prosjekter som blant annet er støttet av Innovasjon Norge, samt at vi jobber sammen med investorer innen produkt-og teknologiutvikling.