Ny hydraulisk portstyring til Forsvarsbygg

Feral har utført design, produksjon, installasjon og idriftsettelse av nytt hydraulisk portstyringssystem til et av Forsvarsbygg sine anlegg i Nord-Norge. Leveransen omfatter ny HPU, nytt røropplegg på anlegg, nytt styreskap, grensesnitthåndtering mot overordnet kontrollanlegg, eksisterende port, kjørelem og jekk, hvor styresekvenser med forriglinger var en vesentlig del.