Kontaktinformasjon : (+47) 22 25 94 60 post@feral.no

Produkter

LHK

Teknisk informasjon

Lasthållningsventiler är tryckventiler som alltid verkar på utloppssidan av dubbelverkande förbrukare. De blockerar utloppskanalen med sitt inställda tryck (tryckinställning ca. 15% över max. Lasttryck). Därför måste pumpen mata inloppssidan med resterande tryck för att sänka lasten. Ventiler av typen LHK är avsedda att användas i applikationer som inte är särskilt svängningsbenägna. Lasthållningsventiler av typen LHT och LHDV har speciella dämpningsegenskaper och är särskilt väl lämpade för applikationer tillsammans med prop. riktningsventiler («Lastkännande» ventiler) t.ex. PSL / PSV. Load-holding valves are pressure valves that always act on the outlet side of double-acting consumers. They block the outlet duct with their set pressure (pressure setting approx. 15% above the max. load pressure. Therefore the pump will have to feed the inflow side with residual pressure in order to drop the load. Type LHK valves are intended for use in applications that are not particularly prone to oscillations. Load-holding valves of type LHT and type LHDV featuring special damping properties are especially well suited for applications together with prop. directional spool valves («Load Sensing» directional spool valves) e.g. type PSL/PSV.

Bruksområde

Datablad

K_LHK-en.pdf