Hydrauliske turbinregulatorer til Brekke Kraftverk agg. 1 og 2

Vellykket FAT med kunde, sluttkunde og konsulent.