Kontaktinformasjon : (+47) 22 25 94 60 post@feral.no

News

Nyheter

Hagfors Kraftverk – Ny hydraulisk turbinregulator

Feral har utført følgende leveranse: Design av nytt hydraulikkanlegg for styring av turbin og innløpsventil, produksjon av hydraulikkanlegg, installasjon av nytt rustfritt rørsystem og idriftsettelse.

Vi gratulerer Fortum med et nytt og moderne hydraulikksystem som vil bidra til sikker og feilfri produksjon av fornybar vannkraft i mange år fremover.

Nyheter

Ny hydraulisk portstyring til Forsvarsbygg

Feral har utført design, produksjon, installasjon og idriftsettelse av nytt hydraulisk portstyringssystem til et av Forsvarsbygg sine anlegg i Nord-Norge. Leveransen omfatter ny HPU, nytt røropplegg på anlegg, nytt styreskap, grensesnitthåndtering mot overordnet kontrollanlegg, eksisterende port, kjørelem og jekk, hvor styresekvenser med forriglinger var en vesentlig del.

Nyheter

Nexans – 15 stk. HPU og 58 stk sylindere

Feral har inngått kontrakt for levering av hydraulikksystemer til Norges høyeste bygning på 155m som bygges i Halden. Prosjektet gjelder leveranse til IKON Norge AS for luker levert til Consto Eide i prosjektet Nexans. I Nexans sin nye fabrikk skal det produseres høyspent plastisolert sjøkabel med høy kvalitet på en effektiv måte. Hydraulikksystemene skal styre 15 stk store luker i gulvene som står i etasjene oppover i bygget. Leveransen består av hydraulikkanlegg, styreskap, sylindere og instrumentering på lukene. I tillegg skal Feral bistå med mekanisk montasje, rørinstallasjon og elektroinstallasjon. #IKONNorge #Constoeide #Nexans