Kontaktinformasjon : (+47) 22 25 94 60 post@feral.no

News

Nyheter

Ny hydraulisk portstyring til Forsvarsbygg

Feral har utført design, produksjon, installasjon og idriftsettelse av nytt hydraulisk portstyringssystem til et av Forsvarsbygg sine anlegg i Nord-Norge. Leveransen omfatter ny HPU, nytt røropplegg på anlegg, nytt styreskap, grensesnitthåndtering mot overordnet kontrollanlegg, eksisterende port, kjørelem og jekk, hvor styresekvenser med forriglinger var en vesentlig del.

Nyheter

Nexans – 15 stk. HPU og 58 stk sylindere

Feral har inngått kontrakt for levering av hydraulikksystemer til Norges høyeste bygning på 155m som bygges i Halden. Prosjektet gjelder leveranse til IKON Norge AS for luker levert til Consto Eide i prosjektet Nexans. I Nexans sin nye fabrikk skal det produseres høyspent plastisolert sjøkabel med høy kvalitet på en effektiv måte. Hydraulikksystemene skal styre 15 stk store luker i gulvene som står i etasjene oppover i bygget. Leveransen består av hydraulikkanlegg, styreskap, sylindere og instrumentering på lukene. I tillegg skal Feral bistå med mekanisk montasje, rørinstallasjon og elektroinstallasjon. #IKONNorge #Constoeide #Nexans

         

Nyheter

NYE HYDRAULIKKSYSTEMER TIL MATRE KRAFTVERK AGG 4 OG 5

Nye HPU med styreskap og akkumulator enheter for styring av turbin, kapasitet 220 L/min på propventil og slavsetyring av sikkerhetsventil på spiraltromme. Leveransen inneholder alle kapasitetsberegninger av systemet og beregning av pumpeforhold på slavsestyring. Også inkludert mekanisk design for innspenning av  nye sylindere til ledeapparat med slangeløs løsning som erstatning av eksisterende lavtrykks krysshode sylinder, samt nye sylindere til eksisterende sikkerhetsventiler. Alt er skreddersydd og tilpasset grensesnitt mot eksisterende utstyr. Vi gratulerer EVINY med en flott installasjon.

Nyheter

Vannkraft og vannhydraulikk

Produksjon av nye ventiler med aktuator til vannkraftverk, lineært opptrekk og roterende med rack and pinion.

         

Ejektoranlegg og kjølevannsanlegg

@Feral @MadeinNorway @ Vannkraft