NYE HYDRAULIKKSYSTEMER TIL MATRE KRAFTVERK AGG 4 OG 5

Nye HPU med styreskap og akkumulator enheter for styring av turbin, kapasitet 220 L/min på propventil og slavsetyring av sikkerhetsventil på spiraltromme. Leveransen inneholder alle kapasitetsberegninger av systemet og beregning av pumpeforhold på slavsestyring. Også inkludert mekanisk design for innspenning av  nye sylindere til ledeapparat med slangeløs løsning som erstatning av eksisterende lavtrykks krysshode sylinder, samt nye sylindere til eksisterende sikkerhetsventiler. Alt er skreddersydd og tilpasset grensesnitt mot eksisterende utstyr. Vi gratulerer EVINY med en flott installasjon.